Stage Estivo Yoseikan&Bajutsu

STAGE ESTIVO YOSEIKAN & BAJUTSU

 

a Langhirano

07-08-09 agosto 2015